Publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Fehérvári Anikó


Méltányosságot támogató oktatási programok értékelése. Az Arany János program esete EDUCATIO 27: 2 pp. 265-277. Paper: 
https://doi.org/10.1556/2063.27.2018.2.8 , 13 p. (2018)

Út a felsőoktatásba. Az Arany János Tehetséggondozó Program In: Tóth, Dorina Anna (szerk.)
Az oktatás gazdagsága : Tanulmányok Polónyi István tiszteletére Debrecen, Magyarország : University of Debrecen, CHERD, (2018) pp. 155-166. , 12 p.

Tanulói elégedettség az Arany János Programban AUTONÓMIA ÉS FELELŐSSÉG: NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 3 : 1-4. pp. 125-133. , 9 p. (2018)

 

Orsós Anna

Tutori és mentori rendszer, a "TESZ-WHSZ" - Tevékeny közösség, Egyéni gondoskodás, Személyes tudomány a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégiumában – elnevezésű, EFOP 3.4.1-15 „Roma szakkollégiumok támogatása” című projektben a Pécsi Tudományegyetemen .In: Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék- WHSZ, Pécs  ISBN 978-963-429-303-3    

Tutor and mentoring system - in the project EFOP 3.4.1-15 - Supporting Roma Student Colleges at the Wlislocki Henrik Student College, at Pécs University  In: Successes and Challenges. Summary of the Roma Student College Program in Pécs. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék- WHSZ, Pécs   ISBN 978-963-429-306-4    

Kettős kisebbségben – cigánynak már nem cigány, magyarnak még nem magyar. In.  Fókuszban az Akácliget. Egy elfeledett cigánytelep története. Orsós Anna (szerk.): 2018. (61-74.) . PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék- WHSZ, Pécs  ISBN 978-963-429-304-0 

Fókuszban az Akácliget. Egy elfeledett cigánytelep története. Orsós Anna (szerk.): 2018.  (107.p.) PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék - WHSz ISBN 978-963-429-304-0 

 

Varga Aranka

Inkluzivitás napjainkban: hátrányos helyzetű cigány/roma fiatalok életútja. In.: Educatio 2017/3. 418-430. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00101/pdf/EPA01551_educatio_2017_418-430.pdf

Rayman Julianna-Varga Aranka: Iskolai esélyek a rendszerváltáson túl. In.: Új Pedagógiai Szemle 2017/1-2. 55-75. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/iskolai-eselyek-a-rendszervaltason-tul

Rayman Julianna-Varga Aranka: Tíz év múlva…-különböző társadalmi hátterű fiatalok jövőképe. In.: Nagy Ádám (szerk.): Tizenkilencre lapot? Szociálpedagógiai a XXI. században. 354-380. http://real.mtak.hu/62395/1/19re_lapot_web_u.pdf 

 

Trendl Fanni

Trendl Fanni-Varga Aranka: Tehetséggondozás a roma szakkollégiumban. In.: Romológia 15. 8-33. http://romologiafolyoirat.pte.hu/wp-content/uploads/2018/07/romologia_15.pdf

 

Mogyorósi Renátó

A NIMBY-jelenség. In: Hajnáczky Tamás (szerk.): Romológia folyóirat. 14. szám. Pécs, 2018. 99. (ISSN: 2064-1257)

Egy autokrata birodalom – Az orosz „másság” retrospektív elemzése. In: Sashalmi Endre (szerk.): MOSZT könyvek 11. Új Nemzedék. Pécs, 2018. 261-277. (ISSN: 1788-4810

Oroszország helye a nap alatt – az Ukrajnáért vívott geopolitikai sakkjátszma három szintjének elemzése. In: Haffner Tamás (szerk.): IV. Fiatalok Európában Konferencia 2017. Tanulmánykötet. Pécs, 2018. 194-205. (ISBN: 978-615-80444-9-3)

Oroszország helye a nap alatt – az Ukrajnáért vívott geopolitikai sakkjátszma három szintjének elemzése. In: Bíró Gyöngyvér (szerk.): Szakkollégiumi Füzetek 5. Móra Akadémia Szakkollégiumi Tanulmánykötet. Szeged, 2018. 233-251. (illusztrált változat) (ISSN: 2064-809X)

Visegrád – a háború és a béke kongresszusa. In: Fenyő Dániel – Rétfalvi P. Zsófia (szerk.): Annona Nova IX. A Kerényi Károly Szakkollégium évkönyve. Pécs, 2018. 99-112. (másodközlés) (ISSN: 2061-4926)

Előítéletek a tanárjelöltek körében – a PTE osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatói között végzett kérdőíves felmérés elemzése. In: Andl Helga (szerk.): Körkép II. A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai. Pécs, 2018. 41-65.  (társszerzős publikáció – másodközlés, átszerkesztett verzió) (ISBN: 978-963-429-282-1)

A Krím-félsziget Oroszországba való inkorporálásának jogi aspektusai. In: Andl Helga (szerk.): Körkép II. A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai. Pécs, 2018. 119-141. (ISBN: 978-963-429-282-1)

A Pécsi Tudományegyetem elsőéves osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóinak társadalomról alkotott képe egy kérdőíves felmérés tükrében. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 40. Horizontok és Dialógusok 2018. VII. Romológus konferencia. 20 éves a romológusképzés, 15 éves a szakkollégium. Tanulmánykötet. Pécs, 2018. 168-204. (ISBN: 978-963-429-260-9)

You shall not pass!