A pillér felépítése

Nyomtatóbarát változatPDF változat

E pillér a hallgatók egyetemi, tudományos életbe való bevonódását helyezi fókuszba. Ennek több formája lehetséges, mely formák egyúttal lehetőséget biztosítanak a hallgatói részvétel mértéke közötti differenciálásra. Egyrészt a hallgatók saját érdeklődésüknek megfelelő kutatások lefolytatására pályázhatnak, illetve részt vehetnek a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék által szervezett kutatásokban. E mellett tudományos írást tanulhatnak, melyeket publikálhatnak a Romológia folyóiratban. E pillér nem csak az egyetemi tanulmányokhoz nyújt szakmai-tudományos megerősítést, hanem a tehetséggondozást szem előtt tartva személyre szabottan készíti fel a hallgatókat az értelmiségi szerepre. 

A Személyes tudomány pillér elemei tehát:

-       

Hallgatói kutatások: a projektelem célja, hogy a Szakkollégium hallgatói bekapcsolódjanak a tudományos életbe. A hallgatóknak lehetőségük nyíljon tapasztalatszerzésre az empirikus kutatások területén: a társadalomtudományi kutatások alapjainak, módszereinek megismerése, kutatás tervezése és lebonyolítása, az eredmények rögzítése és prezentálása terén.

-       

Partner kutatások:  az eddigi tapasztalatokra épülően olyan partneri kapcsolatra épülő tudományos közösség létrehozását és fenntartását célozza a projektelem, mely a résztvevő szakkollégisták és más szakemberek közös tevékenységeivel tudományos igénnyel vizsgálja és osztja meg elsősorban a cigánysággal kapcsolatos ismereteket.

-       

Konferenciák: a tevékenység célja, hogy a projektben résztvevő szakkollégiumi hallgatók számára alkalmat teremtsünk tudományos tevékenységeik bemutatására, mivel a szakkollégiumi élet szerves része a tudományos munka. Éppen ezért fontos, hogy az ösztöndíjas dokumentált módon vegyen részt a tudományos tevékenységekben. A projekt során két alkalommal kerül sor tudományos konferenciára: 2017. május, 2018 május. Az egyes alkalmak megszervezésébe minden alkalommal bekapcsolódnak a hallgatók, illetve előadóként is szerepelni fognak.

 

-       

Kiadványok: célként a szakkollégium keretein belül, valamint a Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken, a Romológiai Kutatóközpontban folyó aktuális kutatásokról közöl időközi beszámolókat, lehetőséget biztosít hallgatóinknak, hogy egy számukra megfelelő felületen publikáljanak, felkészítve ezáltal őket a későbbi tudományos életre, a tudományos fórumokon való megnyilatkozás terepére. Gyakorló helyet biztosít arra, hogy a tehetséggondozásként megvalósuló íráskészség-fejlesztő tevékenység hasznos legyen, gyakorlatot szerezhetnek hallgatóink a cikkírásban, tudományos szövegek megfogalmazásának követelményeiben, hasznos tapasztalatot szereznek házi dolgozataik, az esetleges TDK-ra, OTDK-ra történő felkészülésben, s a majdani szakdolgozat elkészítésében, kommunikációs kompetenciáik is fejlődnek. A projektelem másik fókusza a Romológia folyóirat tematikus számainak megjelentetése. A Romológia folyóirat az előző, már lezárt TÁMOP projekt során indult, ezidáig 10 tematikus számmal (magyar és angol nyelvű számok), melyet a tervek szerint újabb 7 tematikus lapszám követ. A lapszámok mindegyike mellett egy, a szakkollégiumi hallgatókból álló mikrocsoport dolgozik majd, így bevonva őket is a szerkesztési folyamatokba.

You shall not pass!