A pillér felépítése

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A folyamatosan működő, vagyis a projekt egészén végighúzódó tevékenységek között találjuk a tutori rendszert, amikor a diákot egy általa választott tanár segíti személyes problémái megoldásában és a tudományos előrehaladásban. Ugyanígy tematikus feladatleosztással szerveződő mentori rendszer is része az EFOP projektnek: olyan idősebb hallgatótársak együttműködő szolgáltatásai, akik az egyetemi élet mindennapjaiban nyújtanak a szakkollégisták számára támogatást. Ezzel a két segítővel kívánja elérni a program a személyre szabott szolgáltatásokat, melyeket a hallgatói karriertervet is tartalmazó hallgatói portfólióban rögzítenek folyamatosan.

A rendszeresen visszatérő programelemek a hallgatók számára nyújtott olyan szolgáltatások sorát tartalmazza, amelyek személyes gondoskodásukat, tehetség- és kompetencia-fejlesztésüket szolgálja. Így kommunikáció, tanulásmódszertan, IKT kompetencia, nyelvtudás, valamint személyes és társas kompetenciák fejlesztése történik. Mindezek a fejlesztések közösségi keretbe illesztve jelennek meg. Ennek tere lehet az egész héten nyitva álló Szakkollégiumi Közösségi Tét a PTE-n, illetve a havonta egy alkalommal megrendezett projekthétvégék. Szintén ezekben a terekben, illetve nyári táborokban lesz lehetőség romológiával foglalkozó szakemberek műhelyeibe bekapcsolódni, illetve más roma szakkollégiumok diákjaival és középiskolásokkal közös programokat szervezni. Az egészhez illeszkedik a civil szektorral való élő kapcsolat, mely segítségével hallgatóink roma/cigány közösségekben, illetve hátrányos helyzetű földrajzi/társadalmi közegben végeznek olyan önkéntes munkát, mely a társadalmi szerepvállalásra készíti őket fel.

Az Egyéni gondoskodás pillér elemei tehát:

-       

Ösztöndíj rendszer: ebben a projektelemben kerül kidolgozásra az a feltételrendszer, amely alapján a hallgatók a négy szemeszter során havi rendszerességgel ösztöndíjban részesülnek.

-       

Felvételi – Portfólió – Karrierterv: ez a projektelem a felelős a hallgatók vállalásainak és teljesítésének dokumentálásáért a programban való részvételük során.

-       

Személyre szabott fejlesztések: a projektelem célja, hogy a hallgatók igényeihez igazodva olyan képzési és fejlesztési programot dolgozzon ki és valósítson meg, mely támogatja a diákok egyetemi tanulmányi sikerességét.

 

-       

Tutori és mentori rendszer: a projektelem célja, hogy az ösztöndíjas szakkollégisták mellé olyan oktatókat és hallgatókat állítson, akik támogatják a hallgatókat a tanulmányi és tudományos előmenetelben. Továbbá feladata, hogy a diákok, mentorok és tutorok közötti együttműködés feltételeit kidolgozza. 

You shall not pass!