A pillér felépítése

Nyomtatóbarát változatPDF változat

E pillérben azok a tevékenységek kerülnek előtérbe, melyek a Szakkollégium közösségének összetartozását, a nyitott attitűd kialakítását, a multikulturalizmus értékének megjelenítését támogatják. Kiemelkedő szempontja a pillérnek, hogy hallgatói kezdeményezésekre építenek, és a megvalósítás során is elengedhetetlen a szakkollégisták aktív részvétele. További fontos szempont, hogy a közösségi tevékenységek támogassák az önmegvalósítás, a cigány/roma identitás fejlesztését úgy, hogy eközben interkulturális szemléletmóddal ágyazódnak be a PTE közösségébe - biztosítva a folyamatos nyitottságot és párbeszédet valamennyi egyetemi polgár felé.

Ezek a projektelemek időbeliségükben különbözően jelennek meg. A pillérben megtalálható elemek ugyan végig húzódnak a projekt egészén és folyamatosan jelen vannak, de a szakmai utak megvalósulása esetében néhány rövidebb időszakról van szó. A középiskolákkal való kapcsolattartás, a közösségi életet és identitást erősítő programok illetve a társadalmi szerepvállalást elősegítő önkéntes tevékenységek folyamatosan vannak jelen a projektben.

A Tevékeny közösség pillér elemei tehát:

-       

Középiskolai kapcsolatrendszer: ez a projektelem az előző projektben „Utánpótlás” névvel szerepelt. Kevés átdolgozás/átgondolás után és a projektelem sikerességét és szükségességét látva továbbra is működik majd a már meglévő szakkollégiumi kapcsolatrendszer, amelyet olyan középiskolákkal alakított ki a Szakkollégium az elmúlt években, ahol Arany János Tehetséggondozó vagy Kollégiumi Program működik. A projektelem célja elsősorban, hogy hátrányos helyzetű középiskolások számára pályaorientációs foglalkozások tartsanak a szakkollégisták a továbbtanulás fontosságát bemutatva.

-       

Identitás, kultúra és közösségi élet: a projektelem célja, hogy a szakkollégisták identitása erősödjön egyéni szinten, és ezen keresztül illetve a tervezett közösségi programok megvalósulásával a csoport kohézió is erősödjön.

-       

Társadalmi szerepvállalás: a projektelem célja, hogy a hallgatókban az önkéntes munka végzésével és az ezekhez kapcsolódó közösségi programok révén erősödjön a társadalmi szerepvállalás iránti igény.

-       

Szakmai utak: a projektelem során cél, hogy a szakkollégisták szakmai kapcsolati tőkéje növekedjen, amely elengedhetetlen a későbbi szakmai sikerességükhöz. Emellett betekintést nyerhetnek más (országok) akadémiai közegébe, így szélesítve látókörüket és lehetőségeiket.

You shall not pass!