Pécsi Tudományegyetem

Wlislocki Henrik Szakkollégium

 

 

Újabb nemzetközi konferencián szerepeltünk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A cikk szerzői: Serdült Sára, Trendl Fanni.

Serdült Sára a PTE BTK NTI Pszichológia Intézetének oktatója, a TESZ-WHSz projekt megvalósítója nemrég Rómában, Olaszországban járt egy nemzetközi konferencián. Az alábbiakban az ő beszámolóját olvashatják. „2017 május végén részt vettem a 15. béke pszichológiai szimpóziumon Rómában, melynek célja, olyan elméletek és gyakorlatok bemutatása és elterjesztése, melyek hozzájárulnak a gyermekek és családok mentális és fizikai jóllétéhez. A kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi szakmai találkozó zártkörű és meghívásos jellegű. Ennek köszönhetően a szimpózium kis létszámú volt, így a meghívott előadóknak lehetőségük volt a bemutatott témák, kutatások, jó gyakorlatok, valós, érdemi megvitatására. A szakmai találkozó során különböző külső helyszíneken bemutatásra kerültek olyan szakmai tevékenységek, melyek mind a békéltetést, inklúziót, esélyegyenlőséget és méltányosságot kívánják megteremteni. A programon meghívott előadóként vettem részt. A 15 perces szimpóziumi előadásomban a szakkollégiumban működő inkluzív jógyakorlatot mutattam be pszichológiai szempontból. Főként arra fókuszáltam, hogy a program  intrapszichikus szinten miként járul hozzá  a fenyegetett identitásfolyamatok kompenzálásához, illetve hogy makro szinten mikén járul hozzá társadalmon belüli pozitív csoportközi folyamatokhoz. A szakmai program során lehetőségem nyílt olyan szakemberekkel való megismerkedésre, akik hasonló célokat megvalósító projektekben dolgoznak, és akikkel érdemes lenne jövőbeni együttműködést kezdeményezni, akár közös szakmai projekt, akár kölcsönös cserekapcsolat formájában. (Pl. Rondine Citadella della Pace http://www.rondine.org/en/who-we-are/mission.html ; Vilaggio projektetk). 

 

rovat: 
You shall not pass!