Pécsi Tudományegyetem

Wlislocki Henrik Szakkollégium

 

 

Felvételi felhívás - 2018. január

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiuma

kétféle felvételi eljárást bonyolít le 2018 januárjában.

Jelen Felhívás első része az általános tagfelvételre vonatkozik.

A második Felhívás a jelenlegi szakkollégiumi tagság,

illetve a most jelentkező tagok számára hirdet meg Ösztöndíj Programot.

Bármely PTE hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy jelentkezhet 

a szakkollégiumi tagságra,

 illetve ezen túl – a továbbiakban megjelölt kritériumok teljesülése mellett – az

Ösztöndíj Programra is.

 

 

Felvételi felhívás

Szakkollégiumi tagfelvétel

 

A Wlislocki Henrik Szakkollégium tagfelvételt hirdet a Pécsi Tudományegyetem hallgatói számára. A Szakkollégium várja a romológia iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését. 

 

Szakkollégiumi felvételhez a következő dokumentumokat várjuk a wlislocki.szakkollegium@gmail.com e-mail címre:

  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • kutatási terv

 

A dokumentumok leadási határideje: 2018. január 19. 12:00

 


Felvételi felhívás

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára

 

A Wlislocki Henrik Szakkollégium Ösztöndíj Programot hirdet hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban, de nem kizárólag cigány/roma származású fiataloknak. A programba a WHSZ tagjai jelentkezhetnek, így azon jelentkezők, akik még nem tagok, e pályázattal egyidőben be kell nyújtaniuk a szakkollégiumi tagságra is a jelentkezésüket legkésőbb 2018. január 19. 12:00-ig (ld. a feltételeket fent).

  1. Benyújtandó dokumentumok, melyek formátumai innen tölthetők le: www.wlislocki.pte.hu

 

             

Pályázati adatlap

             

Europass önéletrajz

             

hallgatói jogviszony igazolása

             

első évesek esetében érettségi bizonyítvány és sikeres egyetemi felvételt tanúsító levél másolata

             

felsőbb évesek esetében Neptun-ból kivonat a lezárt félévekről vagy index fénymásolat

             

Felsőfokú szakképzésre és BA/BSC képzésre járók esetében motivációs levél (egy-másfél oldalban a pályázó írja le, hogy miért szeretne szakkollégista lenni)

             

MA/MSC képzésre járók esetében kutatási terv, melyben kérjük bemutatni a pályázó által kutatni kívánt témát, a kutatás menetét és várható eredményeit.

             

jegyzői határozat, mely igazolja, hogy a pályázó hátrányos helyzetű

  1. Egyéb benyújtható, de nem kötelező dokumentumok

·                    

oktatói ajánlás (nincs kötelező formátum)

·                    

felsőbb éves hallgató ajánlása (nincs kötelező formátum)

 

A Szakkollégiumi ösztöndíj programba jelentkezéshez szükséges információkat és dokumentumok listáját megtalálják a PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Titkárságán (PTE BTK, Ifjúság útja 6. D épület III. emelet) vagy letölthető a http://wlislocki.pte.hu/content/felveteli-felhivas-2018-januar internetes oldalról.

 

Sikeres felvételi eljárás esetén a hallgató vállalja a kötelező részvételeket a Szakkollégium által szervezett hétvégéken és összetartásokon, a Szakkollégium által biztosított nyelvórákon, emellett a félév során 20 órányi önkéntes munkát végez valamely civil szervezetnél és heti 2 órában ügyeletet lát el a szakkollégium Közösségi Terében.

 

A beérkezett pályázatok formai ellenőrzése után a jelentkezőket szóbeli elbeszélgetésre várjuk, melynek pontos idejéről e-mailben és telefonon fogjuk értesíteni.

 

 

Felvételi eljárás menete:

  1. Pályázati anyag beküldésének határideje: 2018. január 19. 12:00
  2. Felvételi elbeszélgetés várható ideje: 2018. január 22–26.
  3. Értesítés az eredményről e-mailben és levélben: 2018. január 29. – február 4.

 

A pályázatokat papír alapon, lezárt borítékban várjuk a következő címre:

Wlislocki Henrik Szakkollégium, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D épület III. emelet.

 

További információ: 

www.wlislocki.pte.hu/

 

wlislocki.szakkollegium@gmail.com

 

https://www.facebook.com/pages/Wlislocki-Henrik-Szakkoll%C3%A9gium/118478731677466

 

 

 

 

rovat: 
You shall not pass!